Dato for udgivelse
05 Jan 2017 09:33
SKM-nummer
SKM2017.8.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
16-1301897
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Momsgrundlag, interessefællesskab, interesseforbundne parter, kostpris, kantine, administrativt forenklede ordninger, standardsats
Resumé

SKAT fastsætter en standardsats, som kan anvendes i ordning 2, når kantinemaden fremstilles i virksomheden.

Hjemmel

Momsloven, jf. LBG nr. 760 af 21. juni 2016

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1 og § 29, jf. § 28, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit D.A.8.1.1.11.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit D.A.8.1.3.


Momsloven § 29 vedrører momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter.

Bestemmelsen omfatter blandt andet den situation, hvor ansatte i en virksomhed køber mad i virksomhedens kantine til en pris, som er lavere end kostprisen (fremstillingsprisen). I stedet for at beregne moms af salgsprisen, skal momsen i denne situation beregnes af kostprisen.

Som et valgfrit alternativ til en faktisk opgørelse af kostprisen kan virksomhederne vælge at anvende de forenklede ordninger.

SKAT har i SKM2016.115.SKAT, præciseret grundlaget for anvendelsen af de forenklede ordninger. SKAT har efterfølgende modtaget ønske om, at der fastsættes en standardsats i ordning 2, i lighed med standardsatsen i ordning 1.

Ordning 2 kan vælges i de situationer, hvor virksomheden er leverandør i forhold til medarbejderne, men ikke selv varetager driften af virksomhedskantinen.

Momsgrundlaget skal omfatte alle udgifter i forbindelse med fremstilling af maden, herunder fx udgifter til indkøb af køkkenmaskiner samt indirekte produktionsomkostninger som lokaler og forsyning. Det følger af momsloven § 29, stk. 1, jf. § 28, stk. 3, 2. pkt.

Virksomheder, som kan anvende ordning 2, og som lader kantineoperatøren producere maden i virksomhedens køkken, kan anvende en standardsats på 2,5 % af den samlede betaling for kantinedriften til den eksterne operatør i stedet for at opgøre afskrivning på maskiner inventar, lokaleudgifter, forsyning og andre indirekte omkostninger i forbindelse med fremstillingen af maden.

Standardsatsen i ordning 2 kan anvendes fra og med 1. september 2016.