Med  lov nr. 1665 af 20.december 2016 er der ved en ændring af SFL genindført regler om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med skattesager. Der er i den forbindelse indført en kontrolbestemmelse med henblik på at styrke Skatteforvaltningens kontrol med udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

Sigtet med bestemmelsen er at give Skatteforvaltningen et kontrolredskab, således at Skatteforvaltningen har mulighed for at undersøge, om et godtgørelsesbeløb er i overensstemmelse med den sagkyndiges regnskab.

Se endvidere afsnit A.A.13 om omkostningsgodtgørelse ved klagesager. Kontrolbestemmelserne er her nærmere beskrevet. Se afsnit A.A.13.16.

Se afsnit A.A.13.16.1 - Oplysningspligt efter opfordring og gennemførelse af kontrol på stedet.

Se afsnit A.A.13.16.2 - Daglige bøder.