Familieydelsen er kendt under forskellige navne, fx:

  • Børnepenge
  • Børnecheck
  • Børne- og ungeydelse

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler ydelsen og derfor dem, der vejleder om den.

Du kan derfor finde svar på dine spørgsmål ved at læse mere om børne- og ungeydelse på borger.dk.

Ydelsen er skattefri og udbetales for alle børn under 18 år. Ydelsen er indkomstafhængig, så den bliver sat ned, hvis din og/eller din ægtefælles topskattegrundlag er over 800.100 kr. i 2020.