Fire eksempler på hvordan man beregner selve færgefradraget 2019, når man tager færgen mellem Helsingborg og Helsingør.

NB. Der er ikke befordringsfradrag for de første 24 km. pr. arbejdsdag. 

Der er 8 kilometer til færgelejet i Helsingborg og fra færgelejet i Helsingør er der 10 kilometer til arbejdspladsen. Altså 18 kilometer hver vej eller i alt 36 kilometers transport på landjorden pr. arbejdsdag med fremmøde på arbejdsstedet. Der er i dette eksempel 216 arbejdsdage.  

Færgeprisen er 3.825 danske kr. til et bilpendlerkort med 50 ture på. Prisen pr. dag er således 3.825 kr. / 50 x 2 = en daglig billetpris på 153 kr. Idet antallet af arbejdsdage har været 216, opgøres selve færgefradraget til 153 kr. x 216 arbejdsdage = i alt 33.048 kr.

Læs mere om, hvordan du beregner befordringsfradraget, der skal stå i rubrik 51 på oplysningsskemaet: Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

I dette eksempel er transport i bil på landjorden kun 10 kilometer i alt tur/retur.

Da det er under 24 kilometer, skal du beregne bundgrænsebeløbet, som er differencen mellem 24 kilometer og den reelle afstand på landjorden, der er 10 kilometer. Differencen op til de 24 kilometer er 10 kilometer minus 24 kilometer = -14 kilometer.

De -14 kilometer ganges med kilometersatsen på 1,98 kr., og det giver -27,72 kr. i bundgrænsebeløb.

Færgeprisen er 3.825 danske kr. til et bilpendlerkort med 50 ture på. Prisen pr. dag er således 3.825 kr. / 50 x 2 = en daglig billetpris på 153 kr. Idet antallet af arbejdsdage har været 216, opgøres færgefradraget til 153 kr. x 216 arbejdsdage = i alt 33.048 kr.

Men da der er under 24 kilometer transport på landjorden, skal billetprisen reduceres med bundgrænsen på -27,72 kr.

Det vil sige, at fradraget for færgen bliver 153 kr. - 27,72 kr. = 125,28 kr. pr. dag.

Antallet af arbejdsdage har været 216, så færgefradraget bliver 125,28 kr. x 216 arbejdsdage i alt 27060,48 kr.

Det rundes op til 27.061 kr.. Beløbet skal stå i rubrik 51 på oplysningsskemaet.

I dette eksempel er transport på landjorden dels på cykel til færgelejet i Helsingborg og med tog fra stationen i Helsingør.

Befordringsfradraget opgøres altid efter reglerne for bilkørsel uanset transportmidlet.

Der er 8 kilometer til færgelejet i Helsingborg og fra færgelejet i Helsingør er der 10 kilometer til arbejdspladsen.

Altså 18 kilometer hver vej eller i alt 36 kilometers transport på landjorden pr. arbejdsdag med fremmøde på arbejdsstedet.

Der er i dette eksempel 196 arbejdsdage.

Færgeprisen er 425 danske kr. til et person pendlerkort med 46 ture på. Prisen pr. dag er således 425 kr. / 46 x 2 = en daglig billetpris på 18,48 kr. Idet antallet af arbejdsdage har været 196, opgøres færgefradraget til 18,48 kr. x 196 arbejdsdage = i alt 3.622 kr.

Læs mere om, hvordan du beregner befordringsfradraget, der skal stå i rubrik 51 på oplysningsskemaet: Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

I dette eksempel er transporten med offentlig transport på landjorden kun 10 kilometer i alt tur/retur.

Da det er under 24 kilometer skal du beregne bundgrænsebeløbet, som er differencen mellem 24 kilometer og den reelle afstand på landjorden, der er 10 kilometer. Differencen op til de 24 kilometer er 10 kilometer minus 24 kilometer = -14 kilometer.

De -14 kilometer ganges med kilometersatsen på 1,98 kr. og det giver -27,72 kr. i bundgrænsebeløb.

Færgeprisen er 425 danske kr. til et pendlerkort med 46 ture på. Prisen pr. dag er således 425 kr. / 46 x 2 = en daglig billetpris på 18,48 kr. Da billetprisen er 18,48 kr., og bundgrænsen er -27,72 kr., er der ikke noget befordringsfradrag i alt.