Når du bor i Sverige og kun arbejder i Danmark, er du socialt sikret i Danmark.

Hvis du samtidig arbejder i Sverige over 25 %, bliver du i stedet socialt sikret i Sverige. Så betaler du til social sikring af lønnen, du tjener i Sverige, og derudover skal der også betales social sikring til Sverige, af den danske løn.

Det betyder, at arbejdsgiveren i Danmark skal betale svensk arbejdsgiverafgift til sociale bidrag. Afgørelser om socialsikring træffes i Danmark af Udbetaling Danmark, se atp.dk. I Sverige, se skatteverket.se om socialavgifter.

Det betyder ifølge Skatteverket i Sverige, at pendlere skal betale 20,7 % (2017) i svenske socialbidrag af deres danske løn. Den ansatte kan eventuelt selv bruge Skatteverkets blanket SKV 4738 til det.

De betalte svenske socialsikringsbidrag fra løn i Danmark kan fratrækkes i den danske forskudsopgørelse og årsopgørelse i rubrik 459 "Fradrag for udenlandske obligatoriske sociale bidrag".

Se mere om social sikring på virk.dk/home/myndigheder/international-social-sikring.html og på Øresunddirekts side https://www.oresunddirekt.dk/job-uddannelse/arbejde-i-begge-lande/arbejde-i-begge-lande.