Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

Gevinsten opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte aktier og den gennemsnitlige købesum for aktierne.

Den gennemsnitlige købesum beregnes af købesummerne for samtlige aktier i hvert selskab før salget.

Når du opgør gevinsten, skal du tage hensyn til eventuelle ændringer af stykstørrelsen, fondsudvidelser med videre. 

Aktier, der kan sælges skattefrit efter overgangsreglen for aktier og investeringsbeviser, købt før 1. januar 2006, og båndlagte medarbejderaktier, skal du dog ikke tage med.

Købesummen for de solgte aktier opgøres efter nominelle størrelser eller antal aktier, hvis alle aktierne havde samme stykstørrelse ved købet og salget: Kr.
Køb i år 2000, nominel værdi af aktierne = 50.000 kr. eller 500 aktier à 100 kr. Pris pr. aktie = 300 kr. 150.000
Køb i år 2001, nominel værdi af aktierne = 100.000 kr. eller 1000 aktier à 100 kr. Pris pr. aktie = 200 kr. 200.000
Køb i år 2006, nominel værdi af aktierne = 50.000 kr. eller 500 aktier à 100 kr. Pris pr. aktie = 150 kr. 75.000
Samlet købesum 425.000
Gennemsnitlig købesum pr. aktie, 425.000 kr. / 2.000 aktier 212,50
Salgssum for 1.500 aktier i 2014 400.000
Anskaffelsessum for 1.500 aktier à 212,50 kr. 318.750
Gevinst 81.250
Anskaffelsessum for de tilbageværende 500 aktier, der skal bruges, når disse aktier sælges, 500 à 212,50 kr. 106.250

(Købesummen for de solgte aktier opgøres efter nominelle størrelser eller antal aktier)  Kr.
Køb i år 2000, nominel værdi af aktierne = 50.000 kr. eller 500 aktier à 100 kr. Pris pr. aktie = 300 kr. 150.000
Køb i år 2001, nominel værdi af aktierne = 100.000 kr. eller 1000 aktier à 100 kr. Pris pr. aktie = 200 kr. 200.000
Køb i alt inden ændring af stykstørrelsen. Nominel værdi af aktierne = 150.000 kr. eller 1500 stk. à 100 kr. Pris pr. aktie = 233,33 kr. 350.000
Ændring af stykstørrelse fra 100 kr. til 10 kr. betyder, at beholdningen herefter er nominelt 150.000 kr. eller 15.000 stk. à 10 kr. Pris pr. aktie = 23,33 kr. (350.000/15.000) 350.000
Køb i år 2006, nominel værdi af aktierne = 50.000 kr. eller 5000 aktier à 10 kr. Pris pr. aktie = 15 kr. 75.000
Samlet købesum  350.000 kr. + 75.000 kr. 425.000
Gennemsnitlig købesum pr. aktie, 425.000 kr. / 20.000 aktier 21,25
Salgssum for 15.000 aktier i 2014 400.000
Anskaffelsessum for 15.000 aktier à 21,25 kr. 318.750
Gevinst 81.250
Anskaffelsessum for de tilbageværende 5.000 aktier, der skal bruges, når disse aktier sælges (5.000 à 21,25 kr.) 106.250

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning