Du skal betale skat af gevinst på medarbejderaktier og kan få fradrag for tab på samme måde som af almindelige aktier. Du skal skrive din gevinst eller dit tab på din årsopgørelse. Der er dog nogle særordninger, som dine aktier kan være omfattet af.

Der er nye regler om individuel aktieløn, som gælder for medarbejderaktier, som du og virksomheden kan indgå aftale om fra den 1. juli 2016 og senere. Reglerne står i ligningslovens § 7P, og du kan læse om dem under Særordninger.

Log på TastSelv og ret din årsopgørelse, rubrik 66 eller 67

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter