Udlejere af fritidsboliger har pligt til at indberette udlejningen. På denne side kan du se dine frister og få vejledning til, hvordan du indberetter.

Indberet udlejning af fritidsbolig

Registrer din virksomhed på indberet.virk.dk

Du skal indberette senest den 20. januar 2020 for kalenderåret 2019. 

Kalenderår Indberetningsfrist Systemet lukker
2019 20. januar 2020 30. juni 2021
2018 21. januar 2019 30. juni 2020
2017 22. januar 2018 30. juni 2019

Du kan genindberette eller rette dine indberetninger indtil den 28. februar i året efter det kalenderår, du indberetter om. Hvis du retter inden denne frist, kommer de nye oplysninger automatisk med på den første årsopgørelse.

Du har underretningspligt om de indberetninger og ændringer, der foretages efter den 28. februar. Det betyder, at du skal informere den du indberetter om, hvis du foretager indberetninger eller ændringer efter nævnte dato.

Indberetninger og ændringer vedrørende kalenderår, der modtages frem til ca. den 1. juni (17 måneder efter), vil automatisk blive taget med i en ny årsopgørelse. Er der ændringer efter denne dato, skal den, du indberetter om, selv rette henvendelse til Skattestyrelsen for at få rettet sin årsopgørelse.

Systemet er åbent for rettelser i 18 måneder efter indkomståret. Har du rettelser herefter, skal du kontakte Skattestyrelsen på eKapital@sktst.dk eller 72 38 02 10.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.