Når du har købt punktafgiftspligtige varer fra lande uden for EU, skal du stille sikkerhed for punktafgiften ved indførsel til Danmark ved at forhåndsanmelde købet og betale afgiften til Skattestyrelsen, før leverandøren afsender varen.

Det gælder disse punktafgiftspligtige varer:

  • Øl og vin
  • Spiritus
  • Tobaksvarer (dog ikke cigaretter - der skal man være registreret efter tobaksafgiftsloven)
  • Mineralolie (kontakt Skattestyrelsen før bestilling af mineralolie)
  • Chokolade- og sukkervarer
  • Emballage til øl, vin, spiritus og mineralvand samt emballageafgift på bæreposer og engangsservice mv. (hvis afgiften overstiger registreringsgrænsen på 10.000 kr.)

Ved indførsel af andre punktafgiftspligtige varer for eksempel is, kaffe, te eller glødelamper, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Hvis du er momsregistreret, skal du på momsangivelsen under rubrikken Moms af varer og ydelser fra udlandet angive importmomsbeløbet. Fradragsretten for momsen følger de almindelige regler.

Er du en forening og ikke momsregistreret, vil du i forbindelse med fortoldningen blive opkrævet dansk moms, fragt, forsikring, eventuel told og punktafgifter.

Er du ikke registreret for emballageafgift, skal du betale emballageafgift, hvis emballageafgiften udgør mere end 10.000 kr. inden for 12 måneder, hvis du køber spiritus med videre.

Når du har bestilt en vare fra en leverandør i et land uden for EU, og du har modtaget en ordrebekræftelse eller proformafaktura fra leverandøren, skal du sende en mail til Skattestyrelsen. Det gør du i TastSelv Erhverv under Kontakt.
Du kan få hjælp i TastSelv Erhverv under Punktafgifter - Hjælp.

Når vi har modtaget din mail, opgør vi, hvor meget du skal betale i afgift.

Opgørelsen finder du efterfølgende i TastSelv Erhverv under Kontakt sammen med oplysninger om, hvornår og hvordan du skal betale afgiften og evt. gebyrer for banderoler til spiritus mv.

Når du har betalt afgiften, skal du sende en kopi af betalingsoverførslen til os (på samme måde som beskrevet ovenfor). Hvis du ikke sender en kopi af betalingsoverførslen, kan sagsbehandlingstiden blive længere.

Du modtager en kvittering for betaling

Når betalingen er registreret, modtager du en kvittering (formular D 106), der skal fremlægges ved varernes fortoldning.

Hvis modtaget mængde og betalt mængde ikke stemmer overens

Hvis der er uregelmæssigheder mellem den modtagne mængde varer og den mængde varer, der er betalt afgift for, skal du sende den endelige faktura og fortoldningspapirerne til os - på samme måde som du forhåndsanmeldte købet.

Er forsendelsen større, efteropkræver vi afgiften - er forsendelsen mindre, tilbagebetaler vi den for meget betalte punktafgift.

Hvis der eventuelt er bestilt for mange stempelmærker til fx spiritus, skal du returnere dem til os, så makulerer vi dem. Den for meget indbetalte afgift udbetales ikke, før eventuelle stempelmærker er returneret. Det beløb, der er betalt for stempelmærker, refunderes ikke.

Stempelmærker til røgtobak

Når du har betalt afgiften, sender vi stempelmærker til dig. Du skal sætte stempelmærker på røgtobakken straks efter modtagelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.