Den offentlige ejendomsvurdering er suspenderet. Det er endnu ikke endeligt fastlagt, præcis hvornår de nye vurderinger for erhvervsejendomme sendes ud, men det vil ske i forlængelse af de nye vurderinger til boligejerne, der forventes at blive udsendt fra sommeren 2021 og frem. 

Indtil de nye vurderinger kommer, gælder din ejendomsvurdering fra 2012, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Slå en ejendomsvurdering op

  • Andelsboligejendomme
  • Beboelsesejendomme med mindst fire lejligheder
  • Forretninger
  • Fabrikker
  • Lagerejendomme
  • Landbrug
  • Skovbrug
  • Ubebyggede grunde

Du skal betale grundskyld (ejendomsskat) til din kommune.

Satser for grundskyld og andre skatter i din kommune (skm.dk)

Grundværdi for ejendomme med mindst fire lejligheder sættes ned

Grundværdien for beboelsesejendomme med mindst fire lejligheder nedsættes med 2,5 procent pr. 1. oktober 2016.

Den nedsatte grundværdi bruges til at beregne grundskyld (ejendomsskatter) fra den 1. januar 2018.

Du skal kun betale ejendomsværdiskat, hvis din erhvervsejendom indeholder en ejerbolig. Du kan på din vurdering se fordelingen mellem bolig og erhverv.

Dækningsafgift er en afgift, din kommune kan opkræve.

Afgiften beregnes som udgangspunkt af forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi.

Dækningsafgiften, som den enkelte kommune fastsætter, kan højst udgøre 10 promille.

Fristen for at klage over vurderingen pr. 1. oktober 2012 er udløbet.

Din mulighed for at få ændret denne og tidligere vurderinger falder nu ind under reglerne om genoptagelse.

Læs mere om genoptagelse

Klage over omvurdering ved nybyggeri, ombygning m.m.

Hvis du har fået en omvurdering, kan du klage:

Læs mere om klage over omvurderinger

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.