Dato for udgivelse
23 Feb 2017 14:30
SKM-nummer
SKM2017.113.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1556434
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man er part i en sag
Emneord
Orientering, part, Kammeradvokaten
Resumé

Denne meddelelse indeholder retningslinjer for orientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag.

Reference(r)

-

Henvisning

-


Indholdsfortegnelse

1.1 Nye sager

1.2 Igangværende sager

1.3 Kopi til Jura

1. Orientering af modparten om SKATs anvendelse af Kammeradvokaten.

Denne orientering gælder ikke i retssager for domstolene, da Kammeradvokaten repræsenterer SKAT/Skatteministeriet i denne type sager.

1.1 Nye sager

I alle sager, hvor SKAT, efter offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse, anmoder Kammeradvokaten om bistand i forbindelse med en skatteansættelse, skal SKAT senest 14 dage efter, at Kammeradvokaten er antaget, orientere parten om dette.

I alle sager, hvor SKAT, efter offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse, anmoder Kammeradvokaten om bistand i forbindelse med en klagesag, skal SKAT senest 14 dage efter, at Kammeradvokaten er antaget, orientere parten om dette. Dette gælder uanset om anmodningen om bistand vedrører rådgivning, afgivelse af responsum mv. til brug for SKATs behandling af klagesagen, eller Kammeradvokaten repræsenterer SKAT under klagesagens behandling. 

Kammeradvokaten anses for antaget, når SKAT har modtaget salæroverslag fra Kammeradvokaten og accepteret dette.

Det er den afdeling i SKAT, der varetager sagen, der orienterer parten.

1.2 Igangværende sager

For så vidt angår igangværende sager om skatteansættelser eller klagesager, hvor Kammeradvokaten bistår SKAT i forbindelse med sagens behandling, skal SKAT orientere parten om, at Kammeradvokaten bistår SKAT. Dette gælder dog ikke sager, hvor Kammeradvokaten repræsenterer SKAT under klagesagens behandling, idet parten i disse sager allerede er vidende om Kammeradvokatens bistand.

SKATs orientering af parten skal ske senest 14 dage efter offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse.

1.3 Kopi til Jura

I forbindelse med at SKAT orienterer parten om, at Kammeradvokaten bistår SKAT, skal forretningsområderne sende en kopi af orienteringen til Juras postkasse: JuraSkat@Skat.dk

Dette med henblik på at Jura kan føre en samlet liste over sager, hvor Kammeradvokaten bistår SKAT.

Skabelon til orientering af parten er vedlagt som bilag.

Bilag