Blanketnummer
14.008
Formål med blanketten

INF 3 - Oplysningsskema for returvarer.

Hvis en eksportør finder det sandsynligt, at varer, der angives til udførsel, vil blive genindført ved et andet toldsted end udførselstoldstedet, kan der udstedes et INF 3 ved udførslen. INF 3 bruges som identifikationsmiddel for de udførte varer.

Kontakt Toldstyrelsen 72 22 12 12 for udlevering af blanket.

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter