Blanketnr.
14.008
Formål med blanketten

INF 3 - Oplysningsskema for returvarer.

Hvis en eksportør finder det sandsynligt, at varer, der angives til udførsel, vil blive genindført ved et andet toldsted end udførselstoldstedet, kan der udstedes et INF 3 ved udførslen. INF 3 bruges som identifikationsmiddel for de udførte varer.

Kontakt Toldstyrelsen 72 22 12 12 for udlevering af blanket.

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen