Dato for udgivelse
07 Apr 2017 15:03
Resumé

SKAT kan nu gøre status over danskernes gæld til det offentlige for året 2016. Selvom den samlede gæld det seneste kvartal er steget med 2,7 mia. kr., inddriver SKAT mere og mere - og er nu tæt på niveauet fra før den automatiske inddrivelse i EFI blev slukket i 2015.


Danskernes gæld til det offentlige er i 4. kvartal 2016 steget med 2,7 mia. kr. Det er den laveste stigning, siden den automatiske inddrivelse i EFI lukkede i efteråret 2015. Dermed beløber den samlede gæld ved udgangen af 2016 sig til 98,1 mia. kr. Det viser SKATs restanceredegørelse for 4. kvartal 2016, som netop er oversendt til Folketingets Finans- og Skatteudvalg.

Med 4. kvartal afsluttet kan SKAT dermed også gøre op, hvordan den samlede inddrivelse det seneste år er gået. I gennemsnit har SKAT inddrevet 430 mio. kr. pr. måned i 2016. Det nærmer sig niveauet under den automatiske inddrivelse i EFI, der beløb sig til 450-500 mio. kr. Samlet er der inddrevet gæld for ca. 5,1 mia. kr. i løbet af 2016.

Årsagen til det øgede inddrivelsesprovenu er, at SKAT er lykkedes med at få genetableret automatisk modregning i overskydende skatter og en række offentlige ydelser, herunder børne- og ungeydelsen og landbrugsstøtte fra EU.

Se SKATs restanceredegørelse for 4. kvartal 2016.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter