Dato for udgivelse
26 Apr 2017 09:48
Til
Virksomheder med produktion i Danmark
Sagsnummer
17-0016689
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Danske virksomheder har mulighed for at gøre indsigelse mod en ønsket toldsuspension eller et toldkontingent, hvis de fremstiller tilsvarende eller lignende produkter.


Det fremgår af Kommissionens vejledende meddelelse (2011/C 363/02) om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, at virksomheder i Fællesskabet kan indføre råvarer, halvfabrikata og i visse tilfælde færdige komponenter toldfrit eller til en reduceret told.

Det er en betingelse, at der ikke er produktion af de pågældende råvarer m.v. eller af tilsvarende varer i EU.

SKAT har fra Kommissionen modtaget kopier af medlemslandenes ansøgninger om toldsuspensioner og toldkontingenter, der skal træde i kraft den 1. januar 2018.

På Kommissionens hjemmeside, er det muligt at se, hvilke varekoder, der er søgt suspension/kontingent på i toldtariffens kapitler:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_consultationchapter.jsp?Lang=en

Danske virksomheder, der fremstiller tilsvarende eller lignende produkter, har mulighed for at gøre indsigelse mod en eller flere ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent. Der er også mulighed for at gøre indsigelse mod en eksisterende toldsuspension eller et eksisterende toldkontingent.

En indsigelse skal indsendes til SKAT på formularen, der angivet i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, Bilag IV (både på dansk og på engelsk). Blanketten indsendes via:

 www.skat.dk - TastSelv, Told (import/eksport) - Toldsuspensioner/kontingenter.

Der er også mulighed for at støtte en given ansøgning.

Ansøgningerne bliver drøftet i Kommissionskomitéen vedrørende økonomiske tarifspørgsmål, hvor også SKAT er repræsenteret. Eventuelle indsigelser skal fremsættes hurtigst muligt, og senest i forbindelse med Komitéens møde 15. juni 2017.