En AEO-bevilling giver import- og eksportvirksomheder en række fordele i forbindelse med varetransport over landegrænser. AEO giver din virksomhed lettere adgang til toldforenklinger og/eller til lettelser med hensyn til kontrol af sikkerhed og sikring.

Toldstyrelsen anbefaler, at du kontakter os, inden du sender AEO-ansøgningen. Virksomheder, rådgivere, brancheforeninger mv. kan kontakte Toldstyrelsen med henblik på at afholde et informationsmøde om AEO.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter