Læs om, hvordan din virksomhed betaler told i forskellige situationer, og om hvordan du kan få toldgodtgørelse ved fx ændringer i procedurer for varer.

Når du får importspecifikationen elektronisk via TastSelv Erhverv, skal du bruge betalingslinjen under importspecifikationen til at overføre beløbet via din netbank.

Vil du betale med Nets (PBS), kan du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Sådan tilmelder du til Nets (PBS)

Når du har valgt ikke at stille sikkerhed eller ikke kan blive kreditgodkendt af Toldstyrelsen, skal du betale tolden, før du kan få dine varer udleveret.

Du kan betale tolden ved en af Toldstyrelsens toldekspeditioner eller Motorstyrelsens motorekspeditioner. Du kan også vælge at betale via netbank med betalingslinjen på indbetalingskortet, som du automatisk får sendt fra Toldstyrelsen.
Hvis du vil betale, før du modtager indbetalingskortet, kan du betale til: Kortart 73, Kreditornummer 86414724 og oplyse cvr/se-nr., fortoldningens referencenummer samt "Ukto-art 501" i bemærkningsfeltet.

Du skal ikke bruge din virksomheds betalingslinje i TastSelv til at betale told i forbindelse med kontant betaling af told.

Hvis din virksomhed er frataget eller nægtet toldkredit, skal du betale tolden kontant, inden du kan få dine varer udleveret. Læs mere ovenfor under "Din virksomheden betaler kontant (5-dages afregning)".

Du skal ikke bruge din virksomheds betalingslinje i TastSelv til at betale told, hvis din virksomhed er frataget eller nægtet toldkredit.

Hvis din virksomhed endnu ikke er blevet importørregistreret, men er i gang med registreringsprocessen, kan du få tilladelse til, at importen alligevel kan ske i virksomhedsregi. Det gør det muligt at betale told og eventuelt moms via netbank til: Kortart +73 til kreditor nummer 81406731. Du skal oplyse dit navn, eventuelt cvr-nr., fortoldningens referencenummer, og at indbetalingen vedrører told og moms. 

Når du betaler fra en udenlandsk bankkonto, skal du bruge nedenstående IBAN-nummer, SWIFT-kode og kontonummer. Husk at tilføje dit se-nummer, fx i kommentarfeltet. Det gælder fx, hvis du er en virksomhed uden en dansk adresse og uden en herboende repræsentant.

  • IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
  • SWIFT-kode: DABADKKK
  • Kontonummer: 02164069163394
  • Kontohaver: Toldstyrelsen

Vi kan godtgøre told, hvis beløbene på betalingstidspunktet ikke var skyldige efter lovgivningen, eller hvis afgifterne er blevet bogført i strid med EUTK artikel 119.

Vi kan efteropkræve et skyldigt toldbeløb, hvis toldskylden ikke er bogført eller bogført for lavt jf. EUTK artikel 102.

Rettelse og toldgodtgørelse af fortoldninger

Når en fortoldning skal rettes, men varerne i øvrigt stadig skal være omfattet af den oprindelige toldprocedure, det kan fx være varekode, vægt eller værdi, skal du vælge den relevante artikel/formular.

Særlig toldgodtgørelse

En særlig toldgodtgørelse kan fx være ændring fra fri omsætning til toldoplag eller aktiv forædling. Det kan også være defekte eller ikke bestillingssvarende varer. Her skal du vælge den relevante artikel/formular.

Ændring af varemodtager

Når en angivelse er oprettet og frigivet med forkert varemodtager, skal denne ændres. Ændringen af varemodtager kan kun foretages af den speditør, der har lavet angivelsen.

Hvis du skal ændre andet i fortoldningen, skal du sende den sammen med anmodningen om ændring af varemodtager. Vedhæft rettelsen i en fil. Du skal udfylde denne blanket for at ændre varemodtager.

Indsend yderligere oplysninger

Hvis du har en igangværende sag og skal indsende yderligere oplysninger, skal du udfylde og indsende denne formular.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.