Du kan bruge TARIC til fx at finde toldsatser, indførselsbestemmelser og valutakurser eller foretage toldberegninger og formidle data fra Toldtariffen.

Find en vejledning til, hvordan du angiver certifikatkoder i importangivelser.

Søg i TARIC (DK)

Søg i TARIC (EU)

Ved at bruge TARIC, kan du få præcise og opdaterede data om EU's fælles toldtarif og nationale ordninger.
TARIC er et elektronisk opslagsværktøj. Det indeholder bl.a.:

 • Toldtariffens varekoder og varebeskrivelser
 • Toldsatser
 • Præferenceordninger
 • Toldsuspensionsordninger
 • Antidumping/udligningsordninger
 • Varebestemmelser
 • Valutakurser

TARIC opdateres dagligt mandag - fredag.

TARIC består af flere forskellige undermenuer. Herunder beskrives menupunktet Toldordninger. Opbygning og funktionalitet er stort set det samme i de andre menupunkter.

Menupunktet Toldordninger i Toldtariffen

Toldordninger for varekode

I denne menu skal du først vælge enten import eller eksport.

Udfyld derefter rubrikkerne Varekode og Land.

Tryk derefter på Søg.

Herefter kan du se de mulige toldsatser samt evt. krav for at få de forskellige toldsatser (dog kun ved import). Desuden vises evt. betingelser for at du kan importere/eksportere varen. De tekster/koder, som har en blå tekst, kan åbnes for yderligere oplysninger.
Fra kolonnen Forordning kan du trykke dig videre til forordningen (EU-Tidende), som er knyttet til toldsatsen/betingelsen. Dette virker dog ikke på nationalt integrerede ordninger.

I øverste højre hjørne af skærmbilledet er der en hjælpeknap. Indholdet under Hjælp varierer efter den menu, du er i, når du trykker på Hjælp.

Visning af hjælpeknap

For at kunne anvende TARIC skal din computer som minimum have Windows 98, NT, Vista, XP m.fl.

Desuden anbefales det at bruge Internet Explorer. Hvis du oplever problemer med fx Explorer 10, kan det blive nødvendigt at foretage ændringer i document mode ved at klikke på kompatibilitet-ikonet. Ved anvendelse af andre browsere end Internet Explorer, kan der også forekomme visse problemer. Nogle specifikke browsere kan ikke anvendes. Dette gælder fx Mozilla Firefox.
I forbindelse med seneste browserversioner kan visningen af TARIC genoprettes ved at ændre kompatibilitetsindstillingerne fra sidemenuen i browseren.

Toldtariffen bruges som grundlag for behandlingen af told i forbindelse med import. og eksport af varer. Det er blandt andet i toldtariffen, at alle varer tildeles en varekode. Se mere i Toldtariffen. TARIC er den digitale udgave af Toldtariffen.

Toldtariffen omfatter blandt andet:

 • Varekoder
 • Varebeskrivelser
 • Notehenvisninger
 • Tarifmæssig told
 • Oplysning om supplerende mængde bilagshenvisninger til antidumping mv.

Tarifoplysningerne opdateres en gang om måneden med varekoder mv, gældende fra den første i den efterfølgende måned og leveres i et fastlagt filformat, der er nærmere beskrevet i Recordbeskrivelse.

Her kan du downloade forskellige udtræk af toldtariffen.

Opdateret 10. oktober 2019.

Download i fast filformat:

Download f-7557a

Download f-7557b

Download f-7557c

Download f-7557d


Download i XML-format:

Download toldtarif

Download xsd-filer

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.