Når du importerer, skal varerne angives til fortoldning. Det er typisk speditøreren/transportøren, som klarer dette arbejde, men importøren kan også selv vælge at gøre det. Hvis du selv vælger at gøre det, skal du importørregistreres og oprettes som bruger i Toldstyrelsens toldsystem, så du kan angive dine toldoplysninger elektronisk til os. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter