Når du importerer varer fra lande, der ikke er medlem af EU, skal du betale told af varerne. Du skal derfor angive dine varer til fortoldning i importsystemet. Her skal du bl.a. angive varekode, toldværdi og oprindelse, da disse oplysninger afgør, hvor meget du skal betale i told, og om du skal have særlige tilladelser, certifikater m.m.

Læs om, hvordan du udfylder en fortoldning i Den juridiske vejledning.

Før du kan importere varer til Danmark fra ikke-EU-lande, skal du være registreret som importør.

Når du er oprettet som importør, får du automatisk tildelt et EORI-nummer, som registreres i et fælles EU-register over virksomheder, der handler med lande uden for EU. Nummeret sikrer, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU. 

Det er enten speditøren/transportøren eller virksomheden selv, der angiver varerne. Hvis du som virksomhed selv vil angive toldoplysningerne, skal du oprettes som bruger i importsystemet

For at kunne importere og eksportere varer, skal du blandt andet kende varekoden, som beskriver varens type, og som ved import består af 10 cifre.

I eVita kan du finde den rigtige varekode. Du kan også søge direkte i Toldtariffen (Taric), hvor du blandt andet kan finde varekoder, valutakurser (toldkurser) samt toldsatser og indførselsbestemmelser knyttet til de forskellige oprindelseslande.

Hvis du er i tvivl om en varekode, kan du søge om en bindende afgørelse (BTO).

Læs mere om varekoder, eVita og Toldtariffen

Når du skal beregne den told, som din virksomhed skal betale i forbindelse med import af varer fra ikke-EU-lande, skal du i de fleste tilfælde gøre det på baggrund af varernes toldværdi.

Toldværdien er de samlede omkostninger, som du skal betale for at få varerne frem. Den inkluderer altså både den pris, der er aftalt mellem køber og sælger (fakturaværdien), og de omkostninger, der eventuelt skal lægges til eller trækkes fra, fx udgifter til fragt og forsikring af transport frem til EU’s ydre grænse.

For at beregne toldværdien skal du tage udgangspunkt i fakturaværdien (transaktionsværdien). Det kræver dog, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Der skal være indgået en aftale om salg mellem køber og sælger, og købet skal indebære, at køber skal betale sælger for varerne.
  • Alle omkostninger skal kunne dokumenteres på det tidspunkt, hvor varerne fortoldes, og det skal kunne dokumenteres, at en eventuel afhængighed mellem parterne ikke har påvirket prisen.
  • Hvis varerne er toldpligtige og har en værdi på over 160.000 kr., skal der laves en toldværdideklaration.

Tolden beregnes i de fleste tilfælde som en procentsats af varens toldværdi. Du skal være opmærksom på, at du også skal angive varens toldværdi, selvom procentsatsen er nul.

Du kan læse mere om, hvilke omkostninger der indgår i toldværdien, i Den juridiske vejledning.

Omregn toldværdien til danske kr.

Hvis varernes toldværdi er angivet i udenlandsk valuta, skal værdien omregnes med den rigtige toldkurs til danske kr. Toldkursen er en særlig kurs, som skal bruges ved fortoldning af varer, og som hver måned bliver fastsat af Danmarks Nationalbank. Toldkursen kan findes i Taric under menupunktet "Beregning af told" - "Forespørgsel valutakurser".

Andre metoder til at beregne toldværdien

Hvis en aftale om salg ikke opfylder ovenstående betingelser, skal toldværdien beregnes på anden vis. Varerne skal så værdiansættes efter de sekundære metoder, som skal anvendes i følgende rækkefølge:

  • Transaktionsværdien for tilsvarende varer
  • Transaktionsværdien for lignende varer
  • Enhedspris ved salg i EU - den deduktive metode
  • Den beregnede toldværdi

Hvis ingen af disse metoder kan anvendes, skal værdien fastsættes på grundlag af rimelige fremgangsmåder (Fall back-metoden).

Du kan læse mere om disse metoder i Den juridiske vejledning.

Forenklet beregning af toldværdien

Når du skal beregne en vares toldværdi, kan det ske, at du ikke kan dokumentere alle udgifter på fortoldningstidspunktet, eller at en præcis beregning vil være en tung administrativ byrde. I sådanne tilfælde kan du på visse betingelser søge om en bevilling til forenklet beregning af toldværdien.

Når din virksomhed importerer en vare, skal du oplyse varens oprindelse i importangivelsen. Varens oprindelse fastlægger, hvor varen anses for at være produceret. Når en vares oprindelse skal fastlægges, skelnes der mellem:

  • Ikke-præferentiel oprindelse
  • Præferentiel oprindelse.

Ved varer med ikke-præferentiel oprindelse fastlægger man oprindelsen af varer for at kunne fastsætte toldsatser, og om der er indførselsbestemmelser eller andre krav, som skal opfyldes for at kunne gennemføre importen af varer fra bestemte lande eller områder.

Varer med præferentiel oprindelse er varer, der er produceret i lande, som EU har indgået aftaler med, så varerne kan opnå en nedsat eller nul toldsats, når de importeres til fri omsætning i EU.

Læs mere om varens oprindelse.

Læs, hvordan din virksomhed betaler told i forskellige situationer, og om, hvordan du kan få toldgodtgørelse ved fx ændringer i procedurer for varer.

Importmoms

Når du indfører varer fra lande uden for EU, skal du betale importmoms. Importmomsen udgør 25 procent af toldværdien plus eventuelle yderligere transport- og forsikringsomkostninger. Importmomsen afregnes på virksomhedens momsangivelse. Du kan dog trække importmomsen fra på samme måde, som når du køber varer af en dansk virksomhed. 

Læs mere om importmoms.

Punktafgifter

I nogle tilfælde skal du udover at betale told også betale punktafgifter.

Læs mere om punktafgifter.

Se også den samlede oversigt over blanketter, dokumenter, certifikater og koder, som du skal bruge, når din virksomhed importerer eller eksporterer varer.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.