Når du importerer varer fra lande, der ikke er medlem af EU, skal du betale told af varerne. Du skal derfor angive dine varer til fortoldning i importsystemet. Her skal du bl.a. angive varekode, toldværdi og oprindelse, da disse oplysninger afgør, hvor meget du skal betale i told, og om du skal have særlige tilladelser, certifikater m.m.

Læs om, hvordan du udfylder en fortoldning i Den juridiske vejledning.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter