Dato for udgivelse
29 May 2017 15:16
Resumé

En ny integreret måling af arbejdsmiljøet og medarbejdernes tilfredshed i SKAT viser høj tilfredshed med kollegerne og meningsfulde arbejdsopgaver. Der er plads til forbedringer omkring fx stress og samarbejde på tværs.

 


SKAT har i april-maj gennemført en arbejdspladsmåling, der integrerer både arbejdspladsvurdering, medarbejdertilfredshedsundersøgelse og lederevaluering. 90 % af medarbejderne svarerede på målingen, der har til formål at give et billede af, hvordan det står til i SKAT, hvilke forhold der skal værnes om, og hvilke der kræver opfølgning og forbedring.

Den integrerede arbejdspladsmåling viser et billede af SKAT som arbejdsplads, hvor de ansatte oplever et godt samarbejde med kollegerne (95 %), fleksibilitet i hverdagen (90 %), og at de har meningsfulde opgaver (85 %).

Målingen viser en positiv sammenhæng mellem Top 3-motivationsfaktorer og tilfredsheden med de pågældende tre faktorer; Frihed under ansvar, spændende arbejdsopgaver og konstruktivt samarbejde med kolleger. En sammenhæng, der indikerer, at medarbejderne trives og dermed kan yde deres bedste for at drive organisationen fremad og løse kerneopgaverne.

Der er også stadig plads til forbedringer, når det gælder samarbejdet på tværs af forretningsområderne og oplevelsen af stress.

- Som ledelse er vi optaget af, at medarbejderne trives, så alle bedst muligt kan bidrage til, at vi som myndighed gør det nemt og trygt for borgere og virksomheder at betale den skat, de skal - hverken mere eller mindre. Vi har fokus på, at driften af skattevæsenet er sikker og effektiv. Og i den forbindelse er det nødvendigt, at vores loyale og dygtige medarbejdere og ledere trives. Som ledelse har vi derfor fortsat - sammen med personaleorganisationerne - fokus på at skabe de bedste rammer omkring arbejdet, så vi sikrer en god trivsel, siger Merete Agergaard, konstitueret direktør i SKAT.

Se mere i resultaterne af SKATs integrerede arbejdspladsmåling.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter