Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:54
Serienummer
S nr. 117
Resumé

Vejledningen er ny, og handler om obligatorisk indberetning af obligationsrenter og –beholdning for indkomståret 2017.

Vejledningen gælder for finansielle institutter og andre, som er indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 10 A.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 22 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven med senere ændring i bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016 og bekendtgørelse nr. 1411 af 25. november 2016.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet og mailadresser er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0284-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen