Dette afsnit handler om rapporter, som indehavere af en indtægtsbegrænset tilladelse til at udbyde væddemål eller omsætningsbegrænset tilladelse til væddemål skal udarbejde. Se SPILL § 43, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om udarbejdelse af rapport om udbud af spil ét år efter at tilladelse er taget i brug
  • Om rapportens indhold

Generelt om udarbejdelse af rapport et år efter at tilladelse er taget i brug

Spiludbydere med en indtægtsbegrænset tilladelse til udbud af væddemål eller omsætningsbegrænset tilladelse til managerspil skal udarbejde en rapport ét år efter, at spiludbyderen har taget sin tilladelse i brug. Se SPILL § 43, stk. 1. Det er ikke tilladelsens starttidspunkt, der er afgørende, men derimod hvornår det faktiske udbud af spil er startet.

Rapporten skal være Spillemyndigheden i hænde senest 14 måneder efter, at tilladelsen til udbud af spil er taget i brug.

Tilladelsesindehaveren har således 2 måneder efter udløbet af 12 måneders fristen til at få udarbejdet rapporten.

Om rapportens indhold

Rapporten skal redegøre for, om spiludbydere med en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål eller omsætningsbegrænsede tilladelser til managerspil har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen.

Disse betingelser følger af spilleloven og de specielle vilkår fastsat for de enkelte tilladelser. Vilkårene kan omhandle fx vilkår om verificering af spillere, certificering af IT udstyr, vilkår vedrørende oplysninger til spilleren m.v.

Rapporten skal som hovedregel udfyldes og afleveres på dansk. Dog kan den udfyldes på engelsk, hvis der samtidigt indleveres en autoriseret oversættelse.

Formular til brug for indlevering af rapport kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside.