Enhver gæst kan kræve, at et kasino registrerer den pågældende med navn, adresse og cpr-nummer eller anden lignende oplysning, hvis den pågældende ikke har et cpr-nummer, samt oplysningen om, at vedkommende har udelukket sig selv og skal afvises ved indgangen til kasinoet.

En anmodning om registrering skal komme fra den pågældende selv. Det vil sige, at en tredjemand, fx et familiemedlem, ikke kan foretage registreringen.

Personen skal ved registreringen angive, om udelukkelsen skal have virkningen som enten midlertidig eller endelig fra kasinoet.

En midlertidig udelukkelse kan ikke være under 30 dage. En endelig udelukkelse gælder minimum ét år. Når der er gået ét år fra registreringen, kan personen til enhver tid bede kasinoet om, at registreringen bliver slettet.

Anmodning om udelukkelsen kan fremsættes både mundtligt ved personligt fremmøde i kasinoet eller skriftligt. Før registreringen kan have virkning, skal kasinoet have modtaget en erklæring om den ønskede registrering, som er dateret og underskrevet af den pågældende selv. Kasinoet skal gøre det muligt for personer at underskrive denne erklæring ved indgangen til kasinoet.

Se BEK nr. 1290/2019 § 9.