På anmodning

Anmodningen om sletning skal fremsættes af den pågældende selv, og det kan ske mundtligt ved personligt fremmøde i kasinoet eller skriftligt. Før sletningen kan have virkning, skal kasinoet have modtaget en erklæring om den ønskede sletning, som er dateret og underskrevet af den pågældende selv.

Se BEK nr. 772/2017 § 9, stk. 4.

Kasinoet skal af egen drift slette registreringen efter 5 år. Dette krav gælder således, selvom kasinoet ikke har modtaget en anmodning om sletning af registreringen.

Se BEK nr. 772/2017 § 9, stk. 4.