Hvis du vil indføre planter i Danmark, skal du overholde to forskellige regelsæt:

 • Washingtonkonventionen (CITES), som beskriver reglerne for international handel med truede vilde dyr og planter.
 • Plantesundhedsbestemmelserne, som skal forhindre, at farlige plantesygdomme og skadedyr bliver ført ind i Danmark.

De to forskellige regelsæt kan gøre det kompliceret at indføre planter til Danmark fra lande uden for EU, specielt når det drejer sig om orkideer og kaktus eller andre planter, som er omfattet af CITES.

Visse planter og planteprodukter er det helt forbudt at indføre fra bestemte lande. Reglerne nedenfor gælder ikke for indførselsforbudte planter og planteprodukter, disse fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om indførsel af planter og planteprodukter m.m.

Læs mere om plantesundhedsbestemmelserne og reglerne for CITES listede planter på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Planter opført på CITES bilag B kan frit medbringes til Danmark, hvis de er købt i andre EU-lande. Du behøver ikke dokumentation eller yderligere tilladelser.

Handel med de mest udryddelsestruede planter – arter på CITES bilag A – er derimod omfattet af forbud mod køb og salg inden for EU's grænser. Kunstigt opformerede planter på bilag A er undtaget fra dette forbud.

Som privatperson kan du købe planter i andre EU-lande og tage dem med til Danmark til privat anvendelse, uden yderligere plantesundhedskontrol. Flyt kun planter, der ser helt sunde ud og overvej, om der i forbindelse med planteindkøbet er risiko for at få uønskede planteskadegørere med i købet.

Ved indrejse fra andre EU-lande til Danmark kan følgende frit medtages (til eget personligt brug) i håndbagage og i flyttelæs: Planter, blomsterløg, frugt grøntsager, spisekartofler, frø og afskårne blomster.

Fra europæiske lande som ikke er en del af EU, må der indføres op til fem potteplanter med jord. Hvis mængderne overstiger grænserne i håndbagagereglerne, skal de almindelige importkrav altid overholdes.

Ved indrejse fra europæiske ikke-EU-lande til Danmark kan følgende frit medtages (til eget personligt brug) i håndbagage og i flyttelæs:

 • 10 stk. eller 1 kg afskårne blomster, blomsterløg og -knolde samt planter og stiklinger uden rod eller med renvaskede rødder.
 • 5 stk. Potteplanter med rod og jord (kun potteplanter til indendørs brug)
 • Frø i små mængder 
 • 3 kg frugt og grøntsager, dog ikke kartofler
 • Visse slags frø, frugt og grønt og andre planteprodukter kan helt frit indføres. De præcise regler kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

I forbindelse med en rejse kan du indføre mindre mængder af visse planter efter de såkaldte håndbagageregler. Vær opmærksom på, at du ikke må indføre planter i jord eller andet organisk voksemedium efter disse regler.

Ved indrejse fra lande uden for EU til Danmark kan du frit medtage følgende til eget personligt brug i din håndbagage og i dit flyttelæs:

 • 10 stk. eller 1 kg afskårne blomster, blomsterløg og -knolde samt planter og stiklinger uden rod eller med renvaskede rødder.
 • Frø i små mængder
 • 3 kg frugt og grøntsager, dog ikke kartofler
 • Visse slags frø, frugt og grønt og andre planteprodukter kan helt frit indføres. De præcise regler kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du vil importere planter til erhvervsmæssig brug, skal du være registreret som importør i Landbrugsstyrelsen.

Registrerede importører bliver opkrævet en årlig registreringsafgift.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.