Dato for offentliggørelse
20 Jul 2018 14:45
Serienummer
S nr. 17
Resumé

Vejledningen gælder for alle der skal oplyse om kontingent mv. til arbejdsløshedskasser, faglige foreninger og klubber samt om præmier til privattegnede arbejdsløshedsforsikringer efter skattekontrollovens § 8 B, § 8 T og § 8 U.

Hvad er nyt?

Brug af fysiske indberetningsmedier (fx CD-rom og USB-stik) stopper med virkning fra 1. januar 2019 som følge af den nye skatteindberetningslov. Tekst om brug af fysiske indberetningsmedier er derfor skrevet ud af vejledningen.

Vejledningerne "Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag og EDB-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag" er sammenskrevet. Hvilket betyder at vejledningen er omskrevet i en ny struktur med flere afsnit.

Læs mere om valg af indberetningskanal i afsnit 3.1.

Herudover er styrelsesnavnet rettet fra SKAT til Skattestyrelsen 

ISBN-nummer
978-87-417-0353-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen