Kommentar

Manuelt flyttet tilbage hertil, på foranledning af Mirja (så de ligger samlet).

Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:22
Serienummer
S nr. 35
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan almenvelgørende foreninger skal indberette oplysninger om modtagne gaver og ydelser, der er fradragsberettigede for giveren.

Hvad er nyt?

I version 1.1.: Satserne for § 8 A gaver er ændret fra 15.200 kr. i 2016 til 15.600 kr. i 2017. Vejledningen er årstilrettet.

I version 1.2: Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0302-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen