Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:50
Serienummer
S nr. 32
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan kulturinstitutioner skal indberette oplysninger om modtagne gaver, der er fradragsberettigede for giveren.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet og mailadresser er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0304-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen