Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:28
Serienummer
S nr. 50
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan forskningsinstitutioner skal indberette oplysninger om modtagne gaver, der er fradragsberettigede for giveren.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet og mailadresser er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0303-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen