Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:39
Serienummer
S nr. 64
Resumé

Vejledningen beskriver, hvordan udlejningsbureauer, feriecentre mv., der udlejer fritidsboliger for andre, skal indberette oplysninger om lejeindtægterne til Skattestyrelsen. I vejledningen beskrives kravene til indberetning, og hvordan bureauet indberetter via TastSelv Erhverv.

Indberetningsordningen er udformet i samarbejde med Feriehusudlejernes Bran­cheforening (FB).

Hvad er nyt?

I version 1.1: Det forhøjede bundfradrag (pr. fritidsbolig) er ændret fra 21.000 kr. i 2016 til 21.400 kr. i 2017.

I version 1.2: Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen (inklusiv skærmbilleder) er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0305-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen