Når kontohavervalget er en valutaudlænding kræver det følgende oplysninger:

Oplysningens art

Datanavn

Hvad skal indberettes

Kontohavers Cpr-nr.

PersonCPRNummer

Kontohavers cpr-nr., hvis det kendes.

Fornavn(e) på person
 

PersonNavnForNavn

Skal altid udfyldes.

Første navn og evt. mellemnavne indberettes her ud fra den foreviste legitimation.

Efternavn på person

PersonNavnEfterNavn

Skal altid udfyldes.

Familienavn eller efternavn.

Kontohavers fødselsdato

PersonFødselDato

Skal indberettes hvis TIN-nr. ikke kendes.

Kontohavers fødselsdag.

Kontohavers fødselssted

PersonFødeSted

Skal indberettes, hvis TIN-nr. ikke kendes.

Fødselsregistreringssted/Place of birth.

Det er tilladt, hvis der er dokumenterede grunde til, at fødselssted ikke kan oplyses, at indberette landekode for fødselsstat i indberetningen i stedet for fødselssted.
En dokumenteret begrundelse kunne være, når oplysningen om fødselssted ikke står i passet. Det vil sige, der kan indberettes to gange landekode.

Fødselssted må ikke indberettes for kontohavere med bopæl her i Danmark. 

Landekode for fødselsstat, ISO-format

FødeStat - LandKode 

Skal indberettes hvis TIN-nr. ikke kendes.

Fødselsstat - landekode for fødeland. 

Landekode for fødselsstat må ikke indberettes for kontohaver med bopæl her i Danmark.

Oversigt over ISO-landekoder fremgår af hjælpeliste under Årsbrev 2017.

Kontohavers skattemæssige ID-nr. - TIN-nr.

TINNummer

Skal indberettes, hvis der er tildelt personen identifikation i den pågældende bopælsstat.

Retmæssige ejers skattemæssige ID-nr. (TIN-nr.) efter bopælslandets regler.

TIN-nr. må ikke indberettes for kontohavere med bopæl her i Danmark.

Oversigt over EU-landenes opbygning af TIN-nr. fremgår af hjælpelister under Årsbrev 2017.

Læs mere om identifikationsoplysninger i afsnit 1.4.

Landekode for det land der har udstedt TIN-nr.

UdstedendeLand - Landekode

Skal udfyldes, når TIN-nr. er oplyst.

Landekoden for i hvilket land TIN-nr. er udstedt i ISO-format.

Identifikationsoplys-ninger på en person har været muligt

KontohaverIdentifikationMulig

Skal altid udfyldes med ”true” eller ”false”.

True:
Indberetningspligtige tilkendegiver, at der er tilstrækkelige identifikationsoplysninger for kontohaver.

Det svarer til ”tintypekode 1 eller 2", som kendes fra indberetningsstrukturen 2016.

False:
Indberetningspligtige tilkendegiver, at det trods rimelige anstrengelser ikke har været muligt at indhente alle de krævede identifikationsoplysninger for kontohaver.

Det svarer til ”tintypekode 3”, som kendes fra indberetningsstrukturen 2016. 

Når I angiver feltet med false, kan I vælge at indberette de seneste kendte identifikationsoplysninger, som I har på kunden, selvom I har viden om, at de ikke længere er valide.

Bemærk at I modtager advis, hvis indberetningen mangler identifikationsoplysninger.


Indberetning af udenlandske adresser kan foretages struktureret eller ustruktureret.

Struktureret

Datanavn

Hvad skal indberettes

Landekode for det land kontohaver bor i

LandKode

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Vejnavn

IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Hus nr.

IndberetningUdenlandskHusNummer

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

 

Side nr.

IndberetningUdenlandskAdresse

SideDørTekst

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Etage nr.

IndberetningUdenlandskAdresse

EtageTekst

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Postdistrikt (bynavn)

IndberetningUdenlandskAdresse

PostDistrikt

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Postboks

IndberetningUdenlandskAdresse

PostBoksNummer

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Postnummer

IndberetningUdenlandskAdresse

PostNummer

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

By

IndberetningUdenlandskAdresseBY

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Egn/landsdel/stat navn

IndberetningUdenlandskAdresse

Landsdel

Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.

Det er frivilligt, hvorvidt man vil anvende de strukturerede adressefelter eller fritekstfelt til ustruktureret adresse. I begge tilfælde skal alle adresseoplysninger udfyldes.

Ustruktureret adresse: (Fritekstfelt)

AlternativAdresseAdresseLinie1

AlternativAdresseAdresseLinie2

AlternativAdresseAdresseLinie3

AlternativAdresseAdresseLinie4

AlternativAdresseAdresseLinie5

AlternativAdresseAdresseLinie6

AlternativAdresseAdresseLinie7