En toldbevilling er Toldstyrelsens afgørelse til dig om, at du må bruge en eller flere af de fordele, der er i toldlovgivningen. Du kan søge en toldbevilling til din virksomhed for at få adgang til toldlettelser eller undtagelser fra toldreglerne.

Du skal dog være opmærksom på, at inden du erhvervsmæssigt importerer varer fra eller eksporterer varer til lande uden for EU (gælder også Grønland og Færøerne) og evt. søger om en toldbevilling, skal din virksomhed registreres som importør eller eksportør.

Der findes en række forskellige typer af toldbevillinger, som vedrører:

  • Autoriseret økonomisk operatør (AEO)
  • Toldværdiansættelse
  • Sikkerhedsstillelse og betalingshenstand
  • Midlertidig opbevaring, når varen ankommer til EU
  • Varers toldmæssige status
  • Forenklinger
  • Særlige procedurer
  • Forsendelse

Der er en oversigt over de forskellige toldbevillinger længere nede på denne side og links til yderligere information om de enkelte bevillingstyper.

Hvis du skal søge bevillinger, der kun skal gælde i Danmark, skal du typisk søge ved at udfylde og sende et ansøgningsskema eller en blanket. Under de enkelte bevillingstyper længere nede på siden kan du se, hvordan du skal søge.

Hvis du skal søge bevillinger, der skal gælde i flere lande, skal du typisk søge digitalt gennem EU's fælles system for toldbevillinger - Toldbevillingssystemet. 

Læs om Toldbevillingssystemet, og hvordan systemet fungerer

Ansøg via Toldbevillingssystemet

For at kunne ansøge gennem Toldbevillingssystemet skal virksomhedens medarbejdere have rettigheder til at bruge systemet. Det samme gælder, hvis virksomheden får en toldrepræsentant (fx en speditør eller revisor) til at ansøge for sig.

Under de enkelte bevillingstyper længere nede på siden kan du se, hvordan du skal søge.

Læs om, hvordan du giver rettigheder til Toldbevillingssystemet

Læs om, hvordan du logger på Toldbevillingssystemet

Husk at tjekke Toldbevillingssystemet for beskeder

Når du bruger Toldbevillingssystemet, vil kommunikation mellem dig og toldmyndigheden som udgangspunkt ske via systemet. Det er derfor vigtigt, at du jævnligt logger ind og tjekker, om der er nye beskeder (notifikationer). Det kan fx være at vi har brug for yderligere informationer i forbindelse med din ansøgning.

Autoriseret økonomisk operatør

AEO

AEO giver din virksomhed lettere adgang til toldforenklinger og/eller til lettelser ved kontrol af sikkerhed og sikring

Toldværdiansættelse

CVA

Forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi

Sikkerhedsstillelse og udsættelse af betaling

CGU

Samlet sikkerhedsstillelse, herunder mulighed for reduktion eller fritagelse

DPO

Betalingshenstand

Når varen ankommer til EU

TST

Drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring af varer.
OBS! Denne bevilling kan indtil videre ikke ansøges i Danmark. I stedet kan den elektroniske blanket til MIG/MIO benyttes. 
Læs evt. mere om midlertidig opbevaring af varer.

Varers toldmæssige status

RSS

Fast rutefart

ACP

Status som autoriseret udsteder af beviser for den toldmæssige status som EU-varer

Forenklinger

SDE

Anvendelse af forenklet angivelse

CCL

Centraliseret toldbehandling

SAS

Egen beregning

EIR

Indskrivning i klarererens regnskaber

AWB

Status som autoriseret vejer af bananer

Særlige procedurer

IPO

Anvendelse af proceduren for aktiv forædling

OPO

Anvendelse af proceduren for passiv forædling

EUS

Anvendelse af særlige anvendelsesformål (End use)

TEA

Anvendelse af midlertidig indførsel

CWP

Drift af lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på et privat toldoplag

CW1

Drift af lagerfaciliteter til toldoplagring af varer i et offentligt toldoplag af type I

CW2

Drift af lagerfaciliteter til toldoplagring af varer i et offentligt toldoplag af type II

Forsendelse

ACT

Status som godkendt modtager med hensyn til TIR-proceduren

ACR

Status som godkendt afsender med hensyn til EU-forsendelse

ACE

Status som godkendt modtager med hensyn til EU-forsendelse

SSE

Anvendelse af en særlig type segl

TRD

Anvendelse af forsendelsesangivelse med reduceret datasæt

ETD

Anvendelse af et elektronisk transportdokument som toldangivelse

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.