Når du skal beregne den told din virksomhed skal betale i forbindelse med import af varer fra lande uden for EU, skal du beregne den på baggrund af varernes toldværdi. Den told, virksomheden skal betale for varen, bestemmes som en procentsats af varernes toldværdi. Din virksomhed skal også angive toldværdien, selvom procentsatsen er 0.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter