En virksomhed skal stille sikkerhed for potentiel toldskyld i forbindelse med nye bevillinger til:

  • Aktiv eller passiv forædling
  • Midlertidig import
  • Særligt formål (end-use)
  • Toldoplag og midlertidig opbevaring.

Reglerne om sikkerhedsstillelse for forsendelsesproceduren, som allerede var obligatorisk før indførelsen af EU’s Toldkodeks (EUTK) fortsætter uændret.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter