Din virksomhed skal kunne redegøre for varens toldmæssige status. Hovedreglen er, at alle varer per definition antages at have toldmæssig status som EU-varer, med mindre det fastslås, at de ikke er EU-varer.

EU-varer er varer, som hører under en af følgende kategorier:

  1. Varer, som fuldt ud er fremstillet inden for Unionens toldområde, uden at der indgår varer, som er importeret fra lande eller områder uden for Unionens toldområde
  2. Varer, som er indført i Unionens toldområde fra lande eller områder uden for dette område, og som er bragt i fri omsætning
  3. Varer, som er fremstillet inden for Unionens toldområde enten udelukkende af de i punkt 1 omhandlede varer eller af de i punkt 1 og 2 omhandlede varer
  4. "Ikke-EU-varer" er alle andre varer end ”EU-varer”

Som udgangspunkt skal dokumentation for en vares toldmæssige status som EU-vare afstemples og underskrives af toldmyndigheden. Nogle virksomheder kan ansøge om bevilling til at udstede dokumentation for en vares toldmæssige status som EU-vare uden at dokumentationen skal afstemples og underskrives af toldmyndigheden.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter