Dato for udgivelse
04 Sep 2017 10:55
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-040811
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse vedrørende importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien og registrering af denne import.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1514 offentliggjort i EU-tidende L 226 af 1. september 2017 indledt en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013 (om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 og 7019 59 00 15) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien (IN) og Indonesien (ID), uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien) med henblik på at fastslå, om en indisk eksporterende producent kan indrømmes fritagelse for disse foranstaltninger ved at ophæve antidumpingtolden for importen fra denne eksporterende producent og indføre registrering af importen fra samme eksporterende producent.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i nedenstående forordnings artikel 1, i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår fornyet undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2017/1514.

Forordningen trådte i kraft den 2. september 2017.