Når du har en erhvervsmæssig virksomhed, betaler du løbende skat ved at oplyse virksomhedens forventede resultat på forskudsopgørelsen. For at finde frem til det, skal du lægge et budget over din virksomheds forventede indtægter og udgifter i løbet af året. Når du trækker de forventede udgifter fra de forventede indtægter, får du det forventede resultat. Altså:

Forventede indtægter  –  Forventede udgifter  =  Forventet resultat

Det forventede resultat er enten et overskud eller et underskud. Hvis det er et overskud, skal du betale skat af det. Hvis det er et underskud, får du fradrag for det i eventuelle andre indkomster.

Derfor skal du skrive det forventede resultat på din forskudsopgørelse, så du løbende betaler den rigtige skat. Hvis du ikke ændrer din forskudsopgørelse, risikerer du at skulle betale restskat næste år.

Hvis dine indtægter og udgifter ændrer sig i løbet af året, kan du altid ændre forskudsopgørelsen igen.

Eksempel på budget

Indtægter

Salg af cykler (salg af varer) 50.500 kr.
Reparation af cykler (salg af ydelser) 25.500 kr.
Indtægter i alt 76.000 kr.

Udgifter

Køb af cykler (vareforbrug) 27.000 kr.
Transport 10.000 kr.
Lokaleleje 16.000 kr.
Administration 6.500 kr.
Udgifter i alt 59.500 kr.

Resultat

16.500 kr.

I en virksomhed kan det være svært at vide, hvad indtægter og udgifter bliver, og om virksomheden giver overskud eller underskud – især når virksomheden er ny.

Beregneren nedenfor hjælper dig med at finde det forventede resultat. I beregneren kan du indsætte virksomhedens tal og se, hvordan budgettet ser ud.

Hvis du ikke kender de præcise tal, kan du indsætte dit bedste skøn. I Bogføringsguidens standardkontoplan kan du se, hvilke indtægter og udgifter der kan være i et budget.

Budgettet skal følge kalenderåret. Hvis du er momsregistreret, skal tallene være uden moms. Hvis du ikke er momsregistreret, skal tallene være med moms.

Loader...

* Vareforbruget er værdien af de indkøbte varer, som du har solgt eller forbrugt i løbet af året.

Når du har lagt et budget, og har fundet det forventede overskud eller underskud, er du klar til Del 2: Ret forskudsopgørelsen.

Uden et budget har du svært ved at forudse virksomhedens resultat – om den giver overskud eller underskud, og hvor stort det bliver. Derfor bliver det også svært at lave forskudsopgørelsen korrekt.

Uden budgettet risikerer du derfor at betale for lidt eller for meget skat i løbet af året, så du næste år skal betale en restskat eller have skat tilbage.

Hvis du ikke ved, om virksomheden får indtægter og udgifter, kan du sætte virksomhedens overskud til 0 på forskudsopgørelsen. Du kan altid rette det igen, når du i løbet af året bedre kender virksomhedens økonomi.

Her kan du se, hvad der sker, hvis du sætter resultatet enten for højt eller lavt på forskudsopgørelsen.

Hvad sker der, hvis jeg sætter mit…

Hvis du sætter overskuddet for højt, beregnes der for meget i skat.

Derfor betaler du i løbet af året mere i skat, end du egentlig skal.

Når året er omme, og du har oplyst din virksomheds endelige resultat, får du den skat tilbage, som du har betalt for meget

Hvis du sætter overskuddet for lavt, beregnes der for lidt i skat.

Derfor betaler du i løbet af året mindre i skat, end du egentlig skal.

Når året er omme, og du har oplyst din virksomheds endelige resultat, skal du betale den skat, som du har betalt for lidt.

Hvis din virksomhed giver underskud, får du et fradrag i skatten af eventuelle andre indkomster (fx løn eller SU).

Hvis du sætter underskuddet for højt (større end det egentlig er), beregnes fradraget for højt.

Derfor betaler du i løbet af året for lidt i skat af din anden indkomst.

Når året er omme, og du har oplyst din virksomheds endelige resultat, skal du betale den skat, som du har betalt for lidt.

Hvis din virksomhed giver underskud, får du et fradrag i skatten af eventuelle andre indkomster (fx løn eller SU).

Hvis du sætter underskuddet for lavt (mindre end det egentlig er), beregnes fradraget for lavt.

Derfor betaler du i løbet af året for meget i skat af din anden indkomst.

Når året er omme, og du har oplyst din virksomheds endelige resultat, får du den skat tilbage, du har betalt for meget.