Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:53
Serienummer
S nr. 125
Resumé

Vejledningen er ny, og handler om obligatorisk indberetning af køb, salg og indfrielse af obligationer for indkomståret 2017.

Vejledningen gælder for finansielle institutter og andre, som er indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 10 B.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 23 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven med senere ændring i bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016 og bekendtgørelse nr. 1411 af 25. november 2016.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet og mailadresser er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0283-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen