Herunder kan du læse om en række af de systemer, du kan bruge i forbindelse med dine toldprocesser. Udvidet information om systemerne finder du på de emnesider, der omhandler de delprocesser, du kan foretage dig, og hvor it-systemerne kan hjælpe dig på vej.

Importsystemet

Importsystemet er Toldstyrelsens system til at angive varer til import. Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine importangivelser, kan du med fordel have en adgang til at lave forespørgsler, så du har mulighed for at følge og udskrive dine importangivelser.

Installer Importsystemet. Før du kan logge på Importsystemet, skal du installere systemet. Herefter logger du på systemet via den genvej, der er blevet installeret på dit skrivebord.

Læs mere om import.

Eksportsystemet (e-Export)

e-Export er Toldstyrelsens system til at angive varer til eksport. Selvom du bruger en toldrepræsentant (speditør/transportør) til at lave dine eksportangivelser, kan du med fordel have en adgang til at lave forespørgsler, så du har mulighed for at følge og udskrive dine eksportangivelser.

Installer Eksportsystemet. Før du kan logge på Eksportsystemet, skal du installere systemet. Herefter logger du på systemet via den genvej, der er blevet installeret på dit skrivebord.

Læs mere om eksport.

Toldtariffen online (TARIC)

Toldtariffen henvender sig til alle, der arbejder med varehandel mellem EU og lande uden for EU. Systemet giver præcise og opdaterede data om EU's fælles toldtarif og nationale ordninger. Det er muligt at lave online forespørgsler, toldberegninger, generere udskrifter og formidle data.

Søg i TARIC (DK).
Søg i TARIC (EU).

Læs mere om TARIC.

eVITA

Du kan bruge eVITA til at finde en varekode i Toldtariffen, hvis du i forbindelse med import eller eksport er i tvivl om hvilken kode, varen hører under.

Søg i eVITA.

Læs mere om eVITA.

Manifest

Manifestsystemet bruges til sikring af, at der er angivet summariske indgangsangivelser (ENS) for alle varer, der ankommer direkte fra tredjelande. Det bruges også til at føre kontrol med, at alle T1-varer, der losses fra skibe og fly, bliver angivet til en toldprocedure eller genudført.

Log på Manifestsystemet.

Læs mere om Manifestsystemet.

Import Control System (ICS)

I ICS skal der som hovedregel indgives en elektronisk summarisk indgangsangivelse (ENS) for alle varer, der ankommer til EU's ydre grænse fra et tredjeland. En ENS er den angivelse, der lægges ind i import kontrol systemet (ISC) med henblik på en risikovurdering, før en vare ankommer til EU's ydre grænse.

Log på ICS web-portal
Log på ICS TFE-portal (testportal).

Læs mere om Import Control System (ICS)

Transit (NCTS)

NCTS er et fælleseuropæisk system til håndtering af data om forsendelser af varer mellem de lande, der er tilsluttet EU's forsendelsesordning. Formålet med systemet er at lette brugen af forsendelsesproceduren. Det er gratis at blive tilsluttet systemet. Tilslutningen sker ved at udfylde blanket 49.027. Oplysninger, der vedrører NCTS skal overføres til Toldstyrelsens toldsystemer via SFTP til Toldstyrelsens server. Du får mere information om, hvordan du overfører oplysninger til NCTS, når du har udfyldt og indsendt blanketten.

Læs mere om Forsendelse og NCTS

INF-systemet

INF-systemet anvendes ved visse transaktioner, når varer er under aktiv forædling (IPO) eller passiv forædling (OPO), og har til formål at sikre hurtig og effektiv informationsudveksling mellem de forskellige landes toldmyndigheder.

For at tilgå INF-systemet skal du først logge på virksomhedsportalen EU Customs Trader Portal. Herefter vælges "INF" i menuen i venstre side. I "Anmodningen om oprettelse af INF" skal feltet "Tilsynsførende toldsted" altid angives med: DK004700.

Log på INF-systemet via EU Customs Trader Portal
Læs en vejledning til at logge på EU Customs Trader Portal

Læs mere om INF-systemet (EU-kommissionens hjemmeside).

Toldbevillingssystemet

Toldbevillingssystemet er et fælleseuropæisk it-system til håndtering af 22 forskellige toldbevillinger. Virksomheder kan ansøge om toldbevillinger gennem systemet, og al kommunikation med toldmyndigheden om bevillingsprocessen sker gennem systemet.
I Toldbevillingssystemet kan virksomheden dels få overblik over alle virksomhedens bevillinger (af de 22 typer) samt følge med i status på sagsbehandlingen af ansøgningerne.
For at få adgang til systemet, skal du bruge NemID eller TastSelv-kode.

Læs mere om Toldbevillingssystemet.

AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør)

Her kan du søge oplysninger om de virksomheder som har status som Autoriserede Økonomisk Operatører (AEO) i EU og om AEO kompetente toldsteder.

Søg oplysninger om virksomheder med AEO-status

BTO (Bindende tariferingsoplysninger)

Bindende tariferingsoplysninger udstedes på anmodning af de erhvervsdrivende. De er gyldige i hele EU, uanset hvilken medlemsstat, de er udstedt i, men dog kun for den der har modtaget BTO'en. Du kan dog ved hjælp af databasens søgefunktion, få en indikation af hvad varekoden er, for et tilsvarende eller lignende produkt. Hermed mindskes risikoen for at man anvender en forkert varekode i forbindelse med import eller eksport af varer.

Søg i EBTI

EORI

Her er det muligt at verificere og identificere en økonomiske operatørs EORI-nr i EU. EORI-nummeret starter med det pågældende lands ISO kode (ex DK12345678)

Søg efter EORI-nummer


EXPORT

Her er det muligt at følge op på, om en exportangivelse er afsluttet. Der anvendes Movement Reference Number (MRN) til søgningen.

Søg i EXPORT

TARIC

Her kan du søge på TARIC-databasen og få oplysninger om toldordninger. Se for eksempel om der er en præferenceaftale som giver mulighed for toldnedsættelse eller toldfrihed. Der kan søges på varekode og oprindelsesland.

Søg i TARIC (EU)

Øvrige systemer på siden

Oversigten over EU-databaser indeholder også følgende opslagsværker indenfor bl.a. moms, skat og punktafgifter:

ECICS, QUOTA, SEED, SURVEILLANCE, SUSPENSIONS, VIES, Taxes in Europe

Øvrige systemer på siden

Se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på toldsystemerne.

Teknisk helpdesk
Kontaktoplysninger Åbningstider
Telefon: 70 15 73 01 Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00-17.00.
E-mail: Uden for telefontiden kan kontakt ske på mail servicedesk@toldst.dk Mailen bliver overvåget på hverdage i tidsrummet 7.00-20.00 samt kl. 10. 00 og 14.00 i weekender og på helligdage.

Når du henvender dig, beder vi dig oplyse følgende:

  • Berørte virksomheds CVR
  • Hvilket system, der er berørt (Import, e-Export, Transit, ICS og/eller Manifest)
  • Tidspunkt for, hvornår fejlen opleves
  • Hvis det drejer sig om en konkret angivelse, skal du oplyse referencenummert (hvis du har dette)
  • Hvis der er tale om testmiljøet, skal du også tydeligt oplyse dette.

Vær opmærksom på, at den tekniske helpdesk kun kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til toldsystemerne og EMCS. Den tekniske helpdesk kan ikke hjælpe dig med toldfaglige spørgsmål. Har du toldfaglige spørgsmål, skal du ringe til Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 12. 

Helpdesk uden for åbningstid 

Hvis du uden for åbningstiden oplever driftsproblemer med systemerne eller problemer med ændring af dit password, kan du kontakte CGI Helpdesk på telefon 44 82 79 58 eller skat@cgi.com.

Nødprocedurer ved fejl i brug af toldsystemer

Nødprocedure hvis systemerne ikke er tilgængelige

Alle EU-lande skal leve op til en ny forordning på toldområdet, som betyder, at de danske it-systemer for told skal udskiftes. It-systemerne bliver sat i drift løbende frem mod 2025.

Læs mere om de nye systemer.