Dato for udgivelse
20 Oct 2017 07:56
SKM-nummer
SKM2017.597.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1743283
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsskat
Emneord
Ejendomsskatter, lån, betaling, rente, 2018
Resumé

Meddelelse

Hjemmel

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1.pkt.

Reference(r)

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1.pkt.

Henvisning

-


Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2018 bliver 1,00%.

Renten for 2017 er 1,24% jf. SKATs skrivelse af 1. november 2016.

Renten fastsættes efter § 3, stk. 1, 1. pkt., i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:

”Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.”