Dato for udgivelse
25 Oct 2017 10:28
Resumé

Anti Doping Danmark og SKAT har indgået en formel samarbejdsaftale med henblik på at sikre en mere effektiv og koordineret indsats i bekæmpelsen af doping og matchfixing.


Med målet om at styrke bekæmpelsen af kriminalitet relateret til doping og matchfixing har SKAT og Anti Doping Danmark (ADD) indgået en formaliseret samarbejdsaftale.

Aftalen skal bl.a. lette koordineringen de to myndigheder imellem, så det bliver nemmere at udveksle relevant information, at drøfte og planlægge prioriteter samt at rette fælles fokus på indsatsområder.

- Vi har en fælles interesse i at sikre en så effektiv indsats mod doping og matchfixing som muligt. Samarbejdsaftalen er med til at forbedre rammerne for begge myndigheder, da vi i større omfang end tidligere kan gøre brug af hinandens ekspertise og i højere grad målrette indsatsen, siger direktør Michael Ask, Anti Doping Danmark.

- Indsatsen mod doping har høj prioritet i SKAT. Vi arbejder derfor løbende på at udvikle mere effektive metoder til at afsløre indsmugling af doping. Det sker bl.a. ved avanceret scannerudstyr, specialtrænede dopinghunde og ved at være på forkant med de nyeste trends og tendenser. Den nye samarbejdsaftale vil betyde, at vi får udnyttet hinandens viden om netop trends og tendenser og derfor kan sætte mere effektivt ind over for doping i fremtiden, siger underdirektør Preben Buchholtz, SKAT.

Der bliver nedsat en kontaktgruppe med deltagere fra begge organisationer, der får til opgave at varetage samarbejdet.

Samarbejdsaftalen løber til udgangen af 2019 med mulighed for forlængelse.

Fakta:
ADD varetager indsatsen mod brug af doping i konkurrence- og motionsidrætten samt sekretariatsfunktionen for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing. ADD gennemfører forebyggende indsatser og dopingkontrol af idrætsudøvere. Ligeledes er ADD ansvarlig for at håndtere indberetninger på de to hotlines ’Stop Doping’ og ’Stop Matchfixing’, herunder at bekræfte og vurdere informationer samt at videreformidle information til relevante myndigheder og organisationer.

SKAT kontrollerer rejsende til Danmark samt post- og kurérforsendelser fra udlandet for at forhindre indsmugling af bl.a. doping. Kontrollerne foregår som udgangspunkt ved landegrænsen, i havne og lufthavne. SKATs toldere får hjælp til denne opgave af avanceret scannerudstyr og specialtrænede hunde, der kan snuse sig frem til doping. SKAT har i 2016 beslaglagt godt 77.000 stk. doping i pilleform og knap 40 kg doping, der ikke er kommet i pilleform.

Yderligere information
Kommunikationskonsulent Ditte Toft Clausen, ADD, tlf. 22 91 82 72
SKATs presseafdeling, tlf. 72 37 09 00

 

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter