Dato for udgivelse
27 Oct 2017 13:28
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 og indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1932 offentliggjort i EU-tidende L 273 af 24. oktober 2017 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring henvises til teksten i (EU) 2017/1932.

Forordningen trådte i kraft den 25. oktober 2017 og finder anvendelse fra den 16. november 2012.