Dato for udgivelse
29 Nov 2017 08:08
SKM-nummer
SKM2017.672.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1541125
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, fremstillingspriser, hjorte, pelsdyr
Resumé

SKAT har fastsat vejledende priser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2017. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 28. november 2017

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2 afsnit C.C.4.3.3.


SKAT har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2017 fastsat nedenstående vejledende satser.

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2015

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr 1.500 kr.
Kronkalve 900 kr.
Dådyr   790 kr.
Dådyrkalve   490 kr.
Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind  205 kr.
Unger under 3 måneder  0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de vejledende fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.

Chinchilla og Blå- og sølvræve udgik af SKM-meddelelsen fra indkomståret 2016.

I Den juridiske vejledning afsnit C.C.4.3.3. er anført om værdiansættelse af chinchilla, Blå- og Sølvræve:

Der fastsættes ikke længere årlige vejledende fremstillingspriser for chinchilla og Blå- og sølvræve, da der kun er få besætninger. Fremstillingspriserne har gennem mange år været ansat til 92 kr. for chinchilla og SKAT vil derfor som udgangspunkt også fremover godkende denne værdi, hvis ikke de faktiske fremstillingspriser anvendes.