Dato for udgivelse
09 Nov 2017 09:54
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-040811
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. ex 7019 51 00 og ex 7019 59 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien (IN), Indonesien (ID), Malaysia (MY), Taiwan (TW) og Thailand (TH), uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/1993.

Forordningen trådte i kraft den 8. november 2017.