Dato for udgivelse
13 Nov 2017 10:57
Resumé

Forskudsopgørelsen ligger klar til seks millioner danskere i morgen. Langt de fleste oplysninger om borgernes skatteforhold henter SKAT automatisk, men det kan stadig betale sig at bruge 10 minutter på at tjekke, at det hele passer. Så kan man nemlig undgå restskat og overraskelser på lønsedlen til januar. Se hvem, der var bedst til at undgå restskat.


En korrekt forskudsopgørelse er den bedste måde at sikre sig mod en uventet restskat. Det ved borgerne i Morsø Kommune, da de er bedst til at undgå restskat. Det er derfor en god ide at bruge 10 minutter på at tjekke forskudsopgørelsen og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Forskudsopgørelsen ligger klar i TastSelv på skat.dk tirsdag den 14. november.

- Langt de fleste oplysninger om borgernes skatteforhold får vi automatisk, og det gør det alt andet lige lettere for de fleste borgere. Men det er en rigtig god ide at bruge 10 minutter og se, om det hele ser fornuftigt ud. På den måde kan man undgå en uventet restskat, siger kontorchef Jørgen Wissing Jensen.

Forskudsopgørelsen bygger bl.a. på data fra forskudsopgørelsen for 2017, årsopgørelsen for 2016 og arbejdsgivernes løbende lønindberetninger. Derfor er det især vigtigt at tjekke forskudsopgørelsen, hvis der er sket væsentlige ændringer i ens liv. Disse ændringer kan bl.a. dreje sig om:

  • Ændret indkomst

  • Længere eller kortere transport til job

  • Køb eller salg af bolig

  • Start af virksomhed

  • Udlejning af fx bil eller bolig

Hvis tallene stemmer, og der ikke mangler noget, behøver man ikke gøre mere. Har man derimod ændringer eller tilføjelser, kan man rette forskudsopgørelsen med det samme.

Top og bund med restskat
Borgerne i Morsø Kommune vinder, når det kommer til at undgå restskat. I foråret oplevede kun 17,1 procent af borgerne at få besked om, at de skulle betale restskat. I bunden finder man borgerne i Syddjurs Kommune, hvor hele 30,3 procent endte med en restskat.

Færrest med restskat

Flest med restskat

17,1 %

Morsø Kommune

30,3 %

Syddjurs Kommune

17,4 %

Kolding Kommune

28,7 %

Jammerbugt Kommune

17,7 %

Odense Kommune

28,1 %

Gribskov Kommune

Se alle kommuners placering.

Få hjælp til relevante fradrag
På baggrund af få spørgsmål om den enkelte borgers livsforhold, kan SKATs fradragsvejleder hjælpe med finde ud af, hvilke fradrag der kan være relevante for den enkelte.

- Det skal være let at finde ud af, hvilke fradrag der kan være relevant for én. Derfor kan man via en guide på skat.dk hurtigt og nemt få information om fradrag, der kan være relevante for én, forklarer Jørgen Wissing Jensen.

Fradragsvejlederen kan findes på skat.dk/fradragsvejleder.

SKAT hjælper med at undgå fejl
Lige som ved årsopgørelsen hjælper SKAT med såkaldte stopklodser borgerne mod at begå fejl, der kan resultere i restskatter. Det gælder fx, hvis man forsøger at indtaste et fradrag for fredede bygninger uden at eje en fredet bygning. Eller hvis summen af en række fradrag overstiger en bestemt procentdel af den samlede lønindkomst. En ny forskudsopgørelse bliver dannet, når SKAT manuelt har gennemgået ændringen.

Forskudsopgørelsen slår igennem til januar
Årets første lønseddel, januarlønnen, er der, hvor man første gang kan se konsekvensen af forskudsopgørelsen. For nogle kan det betyde tusinder af kroner i forskel. Derfor er det vigtig allerede nu at tjekke, om forskudsopgørelsen er korrekt.

Yderligere oplysninger: Journalister: 7237 0900; borgere: 7222 1818

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter