Dato for offentliggørelse
08 Nov 2017 13:32
Landsdel
Aalborg
Resumé

Fem virksomheder i Aalborg fik tirsdag besøg af SKAT. Besøgene skete som led i årets syvende landsdækkende aktion mod social dumping. SKAT følger op over for fire virksomheder.

 


Tirsdag var medarbejdere fra SKAT på besøg hos 53 virksomheder fordelt over hele landet. Aktionen var et led i indsatsen mod social dumping, der skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark. Gårsdagens aktion var især rettet mod bygge- og anlægsbranchen.

Under aktionen i Aalborg besøgte SKAT i alt fem virksomheder og talte med 14 medarbejdere. SKAT havde sammen med Arbejdstilsynet og politiet udvalgt en række virksomheder, hvor myndighedernes oplysninger tydede på en risiko for manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller evt. illegalt arbejde.

SKAT sammenligner oplysningerne fra kontrollerne med de informationer, SKAT allerede har om virksomhederne. Det giver en hurtig indikation af, om reglerne er overholdt.

- Nogle gange kan vi med det samme se, at der er noget galt, fx at en medarbejder slet ikke er registeret hos SKAT. Andre gange skal vi tale med ejeren eller revisoren igen for at få mere at vide. Hvis tingene ikke stemmer, følger vi op på sagen, forklarer funktionsleder i SKAT Olaf Lagoni.

På landsplan undersøger SKAT forholdene nærmere for 35 af de 53 besøgte virksomheder. Herunder fire i Aalborg.

Dialog med chefer og ansatte
Udenlandske arbejdere ansat af danske arbejdsgivere skal betale skat af deres indtægt i Danmark. SKAT fokuserer derfor på, om de udenlandske arbejdere har et skattepersonnummer, om de bliver beskattet korrekt, og om virksomhederne betaler, hvad de skal i skat og moms.

- Kontrollerne foregår stille og roligt. Vi spørger ind til arbejdstider, ansættelsesforhold, timeregnskaber og bogføring. Hvis der ikke er styr på tingene, går vi i dialog med virksomhedsejeren om at få rettet op på manglerne, fortæller Olaf Lagoni.

Indsatsen mod social dumping foregår i et tæt samarbejde mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet, hvor en række regionale og landsdækkende aktioner bliver gennemført. Tirsdagens aktion var årets syvende landsdækkende.

Vigtigt med en god skattestart
Arbejdsgivere, der ansætter udenlandske ansatte, kan få hjælp til de mest almindelige spørgsmål for udenlandske medarbejdere på en ny hjemmeside, som SKAT har udarbejdet. Her finder man bl.a. en tjekliste til en god start for nye medarbejdere på fire forskellige sprog og en beskrivelse af de forskellige skatte- og fradragsregler for udenlandske arbejdere. 

- For at undgå fejl og misforståelser er det vigtigt, at udenlandske medarbejder får en god skattestart i Danmark. Derfor kan man på hjemmesiden bl.a. finde en tjekliste, så man som arbejdsgiver kan hjælpe de udenlandske medarbejdere med at blive registreret korrekt fra starten, forklarer Olaf Lagoni.

Den nye hjemmeside kan findes på skat.dk/udenlandsk-medarbejder.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 72 37 09 00