Dato for offentliggørelse
08 Mar 2017 16:59
Landsdel
Esbjerg
Resumé

Især byggeriet var i fokus tirsdag, da 11 virksomheder i Esbjerg-området fik besøg af SKAT på årets anden landsdækkende aktion mod social dumping. Efter en snak med indehavere og ansatte vil SKAT følge op hos syv af virksomhederne.


Tirsdag var medarbejdere fra SKAT på besøg hos 71 virksomheder fordelt over hele landet især inden for byggeri. Aktionen var et led i indsatsen mod social dumping, der skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark.

Udenlandske arbejdere ansat hos danske arbejdsgivere skal betale skat i Danmark af deres indtægt. SKAT har derfor under besøgene haft fokus på, at de udenlandske arbejdere har et skattepersonnummer og bliver beskattet korrekt, samt at virksomhederne afregner skat og moms korrekt.  

I Esbjerg-området besøgte SKAT 11 virksomheder og talte med 16 medarbejdere. SKAT havde sammen med Arbejdstilsynet og politiet udvalgt en række virksomheder, hvor myndighedernes oplysninger tydede på en risiko for manglende moms-/skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller evt. illegalt arbejde. 

- Kontrollerne foregår stille og roligt. Vi spørger ind til arbejdstider, ansættelsesforhold, timeregnskaber og bogføring. Hvis der ikke er styr på tingene, går vi i dialog med virksomhedsejeren om at få rettet op på manglerne, fortæller funktionsleder i SKAT Olaf Lagoni.

Syv virksomheder undersøges nærmere
SKAT sammenholder oplysningerne fra kontrollerne med de informationer, SKAT allerede har om virksomheden. Det kan give en hurtigt indikation af, om reglerne er overholdt.

- Nogle gange kan vi med det samme se, at der er noget galt, fx at en medarbejder slet ikke er registeret hos SKAT. Andre gange skal vi tale med ejeren eller revisoren igen for at få mere at vide. Hvis tingene ikke stemmer, følger vi op på sagen, forklarer Olaf Lagoni.

Efter tirsdagens aktion vil SKAT undersøge forholdene nærmere for 48 af de 71 besøgte virksomheder på landsplan, herunder syv i Esbjerg-området. 

Tilbagevendende kontrol
Indsatsen mod social dumping gennemføres i et samarbejde mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet. Den består i en række landsdækkende og regionale aktioner. Tirsdagens aktion var årets anden landsdækkende aktion.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00