Dato for udgivelse
05 Dec 2017 10:10
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-075737
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/271 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse typer folie af aluminium.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2213 offentliggjort i EU-tidende L 316 af 1. december 2017 ændret Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/271 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse let ændrede typer folie af aluminium (toldtariffens pos. 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50, 7607 11 90 45 og 7607 11 90 80).

For så vidt angår ændring af forordning henvises teksten i (EU) 2017/2213.

Forordningen træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 18. februar 2017.