Dato for offentliggørelse
07 Dec 2017 15:35
Landsdel
Vestegnen
Resumé

Fem virksomheder på den københavnske Vestegn fik tirsdag besøg af SKAT. Besøgene skete som led i årets ottende og sidste landsdækkende aktion mod social dumping. SKAT følger op over for to af virksomhederne.

 


Onsdag var medarbejdere fra SKAT på besøg hos 53 virksomheder fordelt over hele landet. Aktionen var et led i indsatsen mod social dumping, der skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark. Gårsdagens aktion var især rettet mod bygge- og anlægsbranchen.

Under aktionen på Vestegnen besøgte SKAT i alt fem virksomheder og talte med 11 medarbejdere. SKAT havde sammen med Arbejdstilsynet og politiet udvalgt en række virksomheder, hvor myndighedernes oplysninger tydede på en risiko for manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller evt. illegalt arbejde.

SKAT sammenligner oplysningerne fra kontrollerne med de informationer, SKAT allerede har om virksomhederne. Det giver en hurtig indikation af, om reglerne er overholdt.

- Nogle gange kan vi med det samme se, at der er noget galt, fx at en medarbejder slet ikke er registeret hos SKAT. Andre gange skal vi tale med ejeren eller revisoren igen for at få mere at vide. Hvis tingene ikke stemmer, følger vi op på sagen, forklarer funktionsleder i SKAT Ernst O. Nielsen.

På landsplan undersøger SKAT forholdene nærmere for 28 af de 53 besøgte virksomheder. Herunder to på Vestegnen.

Dialog med chefer og ansatte
Udenlandske arbejdere ansat af danske arbejdsgivere skal betale skat af deres indtægt i Danmark. SKAT fokuserer derfor på, om de udenlandske arbejdere har et skattepersonnummer, om de bliver beskattet korrekt, og om virksomhederne betaler, hvad de skal i skat og moms.

- Kontrollerne foregår stille og roligt. Vi spørger ind til arbejdstider, ansættelsesforhold, timeregnskaber og bogføring. Hvis der ikke er styr på tingene, går vi i dialog med virksomhedsejeren om at få rettet op på manglerne, fortæller Ernst O. Nielsen.

Indsatsen mod social dumping foregår i et tæt samarbejde mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet, hvor en række regionale og landsdækkende aktioner bliver gennemført. Onsdagens aktion var årets ottende og sidste landsdækkende.

Vigtigt med en god skattestart
Arbejdsgivere, der ansætter udenlandske ansatte, kan få hjælp til de mest almindelige spørgsmål for udenlandske medarbejdere på en ny hjemmeside, som SKAT har udarbejdet. Her finder man bl.a. en tjekliste til en god start for nye medarbejdere på fire forskellige sprog og en beskrivelse af de forskellige skatte- og fradragsregler for udenlandske arbejdere. 

- For at undgå fejl og misforståelser er det vigtigt, at udenlandske medarbejder får en god skattestart i Danmark. Derfor kan man på hjemmesiden bl.a. finde en tjekliste, så man som arbejdsgiver kan hjælpe de udenlandske medarbejdere med at blive registreret korrekt fra starten, forklarer Ernst O. Nielsen.

Den nye hjemmeside kan findes på skat.dk/udenlandsk-medarbejder.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; Borgere og virksomheder: 72 22 18 18