Blanketnr.
19.069
Formål med blanketten

Ordning bruges af importørregistrerede virksomheder, som midlertidigt vil opbevare ikke-EU varer, indtil varerne angives til fri omsætning, en særlig procedure eller reeksporteres. Varerne kan være under midlertidig opbevaring i højst 90 dage.

Hvis du ønsker at ansøge på papir - benyt følgende blanketter:

19.060 Ansøgning af bevilling til drift af faciliteter til midlertidig opbevaring på grænsen (MIG) - toldhavne og toldlufthavne (TST).

19.061 Ansøgning af bevilling til midlertidig opbevaring – andres oplag (MIO)

19.062 Ansøgning af bevilling til midlertidig oplæggelse – samlesendinger (MIO)

19.063 Ansøgning af bevilling til midlertidig opbevaring – egen og andres oplag (MIO)

Digital løsning

Link til blanket (virk.dk)

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.